www.gurkanuncu.org

Bebeğin Sağlıklı Olduğunu Nasıl Anlıyoruz?

Bebeğinizin sağlığını değerlendirmeye, gebeliğinizin ilk saptandığında yapılan ultrasonografik bulgularla başlarız. Gebeliğin ilk görünmeye başladığı ve bizim “gebelik kesesi” diye adlandırdığımız

görüntüden itibaren, bebeğin sağlığını bize direk yada indirek gösteren çok sayıda bulgu vardır.  Başlangıçta , gebelik kesesinin çapı, konturu, sonrasında fetusun gebelik kesesi ile olan ilişkisi , yolk sac ile olan oranı, kalb aktivasyonu gibi kriterler, bizim öngörüde kullandığımız, prognostik önem taşıyan bulgulardır. İlk kapsamlı değerlendirme 11-14 hafta arasında yapılan ultrasonografidir. Bebeğin “organogenez” diye adlandırdığımız, “oluşma” dönemi bitmiştir. Bu dönemde yapılan ultrasonografi, bebeğinizin hemen tüm organlarını görmemizi sağlar. Aynı zamanda bu haftalarda yapılan ultrasonografik değerlendirmede” kromozom anomalisi” olarak adlandırdığımız ve halk arasında “mongol çocuk vs..” olarak bilinen, şekil olarak normal ama zihinsel sorunlar gibi sıkıntılarla yaşayacak olan bebekleri saptamamıza yarayan bulgular vardır. Ense kalınlığı, burun açısı gibi bulgular, bu dönemde ultrasonografi sonrasi bizi ya çok rahatlatır, yada endişeye sevkeder. Bu haftada yapılacak ultrasonografik değerlendirmeye ek olarak , sizden alınacak kanda bakılan 2 madde ve size ait vucut ağırlığı vs… gibi diğer özelliklerinizide ekleyerek yapılan önemli bir test vardır. İkili tarama testi. Bu test asla bebeğinizin normal yada anormal olduğunu göstermez, sadece tarama testidir ve olasılık belirler. Trizomi 21 ve trizomi 18 olasılığı değerlendirmesi bu haftada bu testlerle yapılır. Bu test için çok önemli olan nokta, bebeğinizin ultrasonografik değerlendirmesinin çok dikkatli yapılması ve özellikle ense kalınlığının çok dikkatli ve usulüne uygun olarak ölçülmesidir.

Bebeğinizin sağlığını değerlendirdiğimiz diğer test ise 16-18 haftalıkta yapılan ultrasonografi ve üçlü/dörtlü tarama testidir. Bebeğiniz daha büyümüştür ve organları daha net olarak değerlendirmek mümkündür. Bu haftada organlar tamamen görülür. Yine bu haftada, yukarda bahsettiğim kromozom hastalıklarında sık rastlananan ultrasonografik bulgular vardır. Sizin kafanızı bu terimlerle yormak istemem, tamamen teknik bir konudur ama , kısaca, koroid plaksus kistinin varlığı, böbrek içi alanın geniş olması, kalbinde hiperekojenite vs…. gibi bulguların bir tanesinin varlığı anlam ifade etmez ama birden fazla bulgu varsa bu bizde ileri tetkik yapma kararını verdirir. Yine bu dönemde sizden alınan kanda yapılan üçlü/dörtlü tarama testi ile, aynı ikili tarama testinde olduğu gibi, olasılık değerlendirilir ve ileri test yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Gebeleri büyük çoğunluğunda buraya kadar anlattığım testler ile bebeğinizin sağlığı ile ilgili olarak içimiz rahatlar. Bu testler , kabul edilemeyecek olasılıklar içerdiğinde, bebeğinizin kromozom anomalisi olmadığını net olarak ekarte etmek gerektiğinde erken gebelik haftalarında ‘’CVS”, 16-18 gebelik haftalarında ‘Amniosentez ‘ dediğimiz işlemi uygularız.

 
Anasayfa Gebelik Bebeğin Sağlıklı Olduğunu Nasıl Anlıyoruz?

İLETİŞİM

UMİ PLAZA
Mudanya Yolu Yeni Karaman Mah.
Sanayi Cad. No: 150 / 38
Osmangazi - Bursa
Tel : (224) 266 00 56
Fax: (224) 266 00 89
E-Mail: guncu@gurkanuncu.org

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.012 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.165 seconds, 2.52 MB
Application afterRoute: 0.204 seconds, 3.32 MB
Application afterDispatch: 0.367 seconds, 6.09 MB
Application afterRender: 0.697 seconds, 7.31 MB

Bellek Kulanımı

7719552

13 sorgu kayıt altına alındı

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1596488982' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '440b1aa3f603cc6a02b1b698dca96cfb'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '440b1aa3f603cc6a02b1b698dca96cfb','1596489882','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 136)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 150
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-03 21:24:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-03 21:24:43' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='150'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 136 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 11. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-03 21:24:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-03 21:24:43' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 5
 12. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-03 21:24:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-03 21:24:43' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 13. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri