www.gurkanuncu.org

Davetli Konuşmalar

e-Posta Yazdır PDF

1. G.Uncu, E. Erdogan, C. Cengiz. Fetal distres tanısında günlük fetal hareketler

Jinekoloji- Patoloji Kongresi 21 -23 Mayls 1990, Istanbul

 

2. Uncu, C.Cengiz, E.Erdogan, Ö Yerci. Case report: Leimyoblastoma of the fallopian tube.

International İstanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology. 3 - 6 June 1991 , İstanbul

3. E. Erdogan, C.Cengiz, G.Uncu. The evulation of daily fetal movements in preeclamptic and normal pregnants and relation to occurance of fetal distress.

International istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology 3-6 June 1991, Istanbul

4. G.Uncu, C.Cengiz, E.Erdogan, Ö Yerci. Case report: Leimyoblastoma of the fallopian tube. International İstanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology.

3 - 6 June 1991 , İstanbul

5. G.Uncu, E.Erdogan, Ş. Küçükkömürcü, E.Korfalı .Case report: Precocious puberty secondary to an arachnoid cyst.

International istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecoloy. 3:s June 1991, Istanbul

6. E.Erdogan, G.Uncu, H.Ozan A. Esmer. Proteinuria and outcome of 167 pregnancies induced hypertension.

IIIrd International Congress of Obstetrics and Gynecology.

7. G.Uncu, H.Ozan, N. Apaydın, C. Cengiz. Biofizik profil ve NST skorlama sistemlerinin karşılaştırılması.

Ulusal Perinatoloji Kongresi 26- 30 Nisan 1994, istanbul Gynaecology. September 7- 11 1992, İzmir

8. G.Uncu, Y. Kimya, T.Bilgin, H.Ozan, M.Tufekci. Adneksial kistik kitlelerin laparoskopik tedavisi.

Uluslar arası II. Jinekololojik Endoskopik Cerrahi Kongresi 15 -18 EyluI1994, Ankara

9. E. Erdogan, C. Cengiz, G.Uncu, H.Ozan. Gebelige bağlı hipertansiyon olgularında gebelik prognozu ve serum labaratuvar ölçümleri.

Ulusal Perinatoloji Kongresi 1 -5 Mart 1992, BURSA.

10. G.Uncu. C.Cengiz. The value of 50 gram glucose challenge test, 100 gr. OGTT and HbA1c levels in diagnosis of gestational diabetes melIitus."The Fetus as a Patient"

VI th International Postgraduate Course With Scientific Pariticipitlion 3 -5 May 1993, Ankara

11. C.Cengiz, G.Uncu, S.TatlIkazan, M. Kadloglu Gebelik ve kalp hastallklarl: Klinigimizdeki 73 olgunun retrospektif degerlendirilmesi

4.Ulusal Perinatoloji Kongresi 26 -30 Nisan 1994, Istanbul

12. G.Uncu, M. Kadıoğlu, F.Selim, 0. Daregenli. Gebelige bagIı hipertansiyon olgularında tiroid hormonları ve antitiroid antikorlar

4.Ulusal Perinatoloji Kongresi 26- 30 Nisan 1994, Istanbul

13. G.Uncu, S. Tatlrkazan, Y.Kimya, C.Cengiz. Herpes gestayonis:3 Olgu

4.Ulusal Perinatoloji Kongresi 26- 30 Nisan 1994, Istanbul

14. G.Uncu, M. Demirturk, A.Macit, C.Cengiz. Gebelige bağlı hipertansiyon olgularında otoantikorlar.

4. Ulusal Perinatoloji Kongresi 26 -30 Nisan 1994, Istanbul

15. T.Bilgin, Y. Kimya, G.Uncu, C. İşler, A.Esmer. Laparoskopik tüp ligasyonu.

Uluslararasl II. Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Kongresi 15 -18 EyluI1994, Ankara

16. G.Uncu, Y.Kimya, T.Bilgin, H.Ozan,Ş.Küçükkömürcü. Diagnostik laparoskopi yapılan infertilite olgularının peritoneal sıvılarındaki klamidya trakomatis, mikoplazma hominis ve uroplazma urolitikum insidansı.

Uluslararası II. Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Kongresi15 -18 EyluI1994, Ankara

17. G.Uncu, E. Ertürk, Y, Kimya, E. Tuncel, S.Benderli, Ş.Küçükkömürcüç. The incidence of islet cell antibodies in gestational diabetes mellitus.

8. Balkan Congress of Endocrinology 3-5 May 1995, Bursa

18. G.Uncu, F.Selim, J. Gürlüler, C.Cengiz .Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Tiroid Hormon Değişiklikleri

3. Uludag Sempozyumu 6-9 Mart 1997, Uludag

19. G.Uncu, F.Selim, J. Gürlüler, C.Cengiz Gestasyonel diabetes mellitus ve gebelige bağlı hipertansiyon.

3. Uludag Sempozyumu 6-9 Mart 1997, Uludag

20. O.Develioglu, M.Sozer, Y.Kimya, G.Uncu. Maternal ve fetal element- fetal ağırlık ilişkisi.

3. Uludag Sempozyumu 6-9 Mart 1997, Uludag

21. G.Uncu, Y.Kimya, O.Develioğlu, N.Kolsal, C.Cengiz .Adneksiyal kitlelerin ayrıcı tanısında renkli doppler ultrasonografi .

2. Uluslararası Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi 16 -20 Mayıs 1997 Antalya

22. H.Ozan, F.Avıcı, V.Döş, G.Uncu, Y.Kimya, A.Esmer Klamidya   enfeksiyonlarında azitromisinin fagositoz uzerine etkisi.

2. Uluslarararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 16 -20 Mayıs 1997, Antalya

23. H. Ozan, S. Benderli, G.Uncu, Y.Kimya, C. Aşkalli, Ş. Küçükkömürcü. Vaginitis: A problem or an ordinary event?

4th Intemational Congress of Obstetrics and Gynecology 1-5 Eylu11997, İzmir

24. O.Develioglu, M.Sozer, Y.Kimya, G.Uncu. Maternal ve fetal element- fetal ağırlık  ilişkisi.

3. Uludag Sempozyumu 6-9 Mart 1997, Uludag

25. G.Uncu, V. Yıldırım, M. Derelioğlu, A.Karabay, A. Esmer. Erken membran rüptürü tanısında vajen yıkamasında beta HCG. 2000'e 3 kala

4. Jinekoloji ve Obstetrik kongresi 9-12 Eylul 1997, Ankara

26. G.Uncu. M.Omak, Y.Kimya, A.Esmer Postmenopozal endometrium kalınlığı  ve estradiol düzeylerinin arteria uterina kan akımı ile ilişkisi.

Intematiorial Congress on Ovulation Induction and Menopause 20 -24 May, 1998 Antalya

27. G.Uncu, H.Ozan, N.Ozsaraç, M.Tufekci. Hafif hirsutismus olgularında lipid profilinin kan androjen duzeyleri ve insulin rezistansı ile ilıkisi.

Intemational Ccongress on Ovulation Induction and Menopause 20- 24 May, Antalya

28. H. Ozan, U.Topal G. Uncu, C. Aşkalli, M.Omak. Benign mamografik bulgular ve hormon replasman tedavisi.

Intemational Congress on Ovulation Induction and Menopause 20- 24 May 1998, Antalya

29. G.Uncu, C. Aşkalli, Ş.Küçükkömürcü. Ovulasyon induksiyonu yapıla hastalarda  siklus suresince CA 125 düzeyindeki degişiklikler.

Intemational Congress Ovulation Induction and Menopause 20 -24 May 1998, Antalya

30. Ozuysal, G.Uncu, G. Filiz, H. Türeyen. Eksojen steroid hormonlarının tavşan    endometriumunda apopitotik ve mitotik indeks üzerine etkisi

1- Ulusal Patoloji Sempozyumu 27 -30 Mayıs 1998 Antalya

31. Sarandöl E., Şafak Ö., Dirican M., Serdar Z., Uncu G. Preeklampside eritrosit zar lipitlerinin oksidasyona duyarlılığı.

III.Ulusal klinik Biyokimya Kongresi 30 /4-4/5-2003.İzmir

32. Uncu G., Özerkan K., Aydınlı U. Laparoskopik lumbosakral kolpopeksi:Bir olgu sunumu.

6.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak 2003 Uludağ,Bursa

33. Uncu G., Özerkan K., Aydınlı U. Laparoskopik lumbosakral kolpopeksi:Bir olgu sunumu.

6.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak 2003 Uludağ,Bursa

34. Şafak Ö., Dirican M., Sarandöl E., Serdar Z., Uncu G. Preeklampside apolipoprotein B içeren lipoproteinlerin oksidasyona duyarlılıkları ve serum paraoksanaz ve arilesteraz enzim aktiviteleri.

III.Ulusal klinik Biyokimya Kongresi 30 /4-4/5-2003.İzmir

35. Uncu G., Karahasan M., Uncu Y., Özerkan K., Tüfekci. Postmenopozal hastalarda pipelle kanul ile endometrial biopsi sonuçları.

2.International 5.National Congress on Menopause and Osteoporosis 18-21 Eylül 2002.

36. G.Uncu, İ. Küçükerdogan, S. Tatllıazan, C.Cengiz Anticardiolipin antibodies in pregnancy induced hypertension

14th European Congress of Perinatal Medicine 5-8 June 1994, Helsinki, Finland.

37. G. Uncu. Pain relief after operatif laparoscopy.

6. Annual Congress of the International Society for Gynecologic Endoscopy 16-19 April 1997, Singapore.

38. M. Tufekci, Ş. Tunalı, G.Uncu, H.Ozan. Levels of adrogens in cases of hirsutism and / or acne.

XIII World Congress of Gynaecology and Obstetrics 1991.

39. M,Tufekci, H.Ozan, G.Uncu. Response to therapy with various doses of cyprotenore acetate in hirsutism.

XIV. Dunya Fertilite ve Sterilite Kongresi 21- 27Kaslm 1992 Karakas

40. G.Uncu, İ.Küçükerdogan, M.Demirturk, C. Cengiz. Pregnancy and myasthenia gravis: A Case report .

14th European Congress of Perinatal Medicine 5-8 June 1994, Helsinki, Finlan

41. Y.Kimya, G.Uncu, H.Ozan, Ş. Küçükkömürcü. Antenatal ambroxol usage in the prevention of infant respiratory distress syndrome

14th European Congress of Perinatal Medicine 5- 8 June 19941994, Helsinki, Finland

42. C.Cengiz, G.Uncu, Ş.Şahin. Hemodynamic profiles of severe and superimposed preeclamptic pregnant women.

14th European Congress of Prenatal Medicine.5-8 June 1994, Helsinki, Finland

43. G.Uncu, S. Tatlıkazan, C.İşler, C.Cengiz. Comparison of 50 gram test, HbA 1 c, fructosamine levels in the diagnosis of gestational diabetes mellitus.

14th European Congress of Perinatal Medicine 5-8

44. Uncu Y., Uncu G.,Esmer A.,Bilgel N. Should asymptomatic bacteriuria be screened in pregnancy?

The 2001 Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine. 3-7 June 2001.Tampere,Finland.June 1994, Helsinki, Finland

45. Uncu G., Avcı R., Kaymaz C., Uncu Y., Develioğlu O. The effects of different hormone replacementtreatment regimens on tear function, intraocular pressure and lens opacity.

58. Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine. October 12-17 2002 Seattle,USA.

46. Uncu G., Atakan T., Develioğlu O., Tüfekci M. The clinical, metabolic and endocrinologic effects of metformin treatment in polycystic ovarian ysndrome.

58. Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine. October 12-17 2002 Seattle,USA.

47. Laparoskopiopi ve Müllerian Anomaliler.

5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu. 20-23 Nisan 2012,İzmir

48. Endoskopide risk ve komplikasyonların önlenmesi

TJOD . 09-12 Mayıs 2012Antalya

 
Anasayfa Gürkan Uncu Akademik Davetli Konuşmalar

İLETİŞİM

UMİ PLAZA
Mudanya Yolu Yeni Karaman Mah.
Sanayi Cad. No: 150 / 38
Osmangazi - Bursa
Tel : (224) 266 00 56
Fax: (224) 266 00 89
E-Mail: guncu@gurkanuncu.org

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.011 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.159 seconds, 2.52 MB
Application afterRoute: 0.195 seconds, 3.32 MB
Application afterDispatch: 0.368 seconds, 6.18 MB
Application afterRender: 0.677 seconds, 7.38 MB

Bellek Kulanımı

7791416

13 sorgu kayıt altına alındı

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1596483820' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '24e78f9df08314325b64abeb49b1665e'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '24e78f9df08314325b64abeb49b1665e','1596484720','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 70)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 71
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-03 19:58:40' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-03 19:58:40' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='71'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 70 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 11. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-03 19:58:40' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-03 19:58:40' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 5
 12. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-03 19:58:40' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-03 19:58:40' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 13. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri