www.gurkanuncu.org

Kitap Bölümleri

e-Posta Yazdır PDF

1. Uncu G. Gebelik ve Tüberküloz.   Editör:Özyardımcı N. Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozları.
Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 392-400s,1999(ISBN975-6958-06-5 Tk)

2. Uncu G. Genital sistem tüberkülozu.   Editör:Özyardımcı N. Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozları.
Uludağ Üniversitesi Basımevi,Bursa 277-287s,1999(ISBN975-6958-06-5 Tk)

3. Uncu G. Endoskopik aletlerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu.
Jinekolojik Endoskopi(Baskıda)

4. Uncu G. Hipotalamik – hipofiz – gonadal hormonlar.
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite(Baskıda)

5. Uncu G. Kadın Pelvisinin Anatomisi.
Jinekolojik Cerrahi (Baskıda)

 
Anasayfa Gürkan Uncu Akademik Kitap Bölümleri

İLETİŞİM

UMİ PLAZA
Mudanya Yolu Yeni Karaman Mah.
Sanayi Cad. No: 150 / 38
Osmangazi - Bursa
Tel : (224) 266 00 56
Fax: (224) 266 00 89
E-Mail: guncu@gurkanuncu.org

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.018 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.191 seconds, 2.52 MB
Application afterRoute: 0.227 seconds, 3.32 MB
Application afterDispatch: 0.401 seconds, 6.13 MB
Application afterRender: 0.700 seconds, 7.32 MB

Bellek Kulanımı

7726024

13 sorgu kayıt altına alındı

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1591205859' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f7507113ab8043c6c9dacfdfdead430b'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'f7507113ab8043c6c9dacfdfdead430b','1591206759','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 71)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 72
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-06-03 17:52:39' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-06-03 17:52:39' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='72'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 71 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 11. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-06-03 17:52:39' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-06-03 17:52:39' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 5
 12. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-06-03 17:52:39' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-06-03 17:52:39' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 13. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri