www.gurkanuncu.org

Tüp Bebek Kime Yapılır?

e-Posta Yazdır PDF

İlk tüp bebek tedavisi 1979 yılında yapılmıştır. Yapılan bu ilk vakada sorun kanallardadır. Doğal şartlarda gebelik oluşması için kanalların açık ve fonksiyon görüyor olması gerekir. Erkekden gelen ve sperm adı verilen hücre rahim içini geçerek kanala gelir ve kadına ait döllenecek hücrede aynı şeklide yumurtadan atılarak kanal içine gelir. Yani kadın ve erkeğe ait hücreler kanalda buluşurlar ve döllenme burada olur. Gebelik oluşması için kanalların açık olması en önemli gereklerden birisidir. İlk tüp bebek uygulaması, kanalları kapalı olan bir kadına yapılmıştır ve günümüzde de tüp bebek yaptığımız durumlardan birisi kanalların kapalı yada fonksiyon görmüyor olmasıdır.

Tüp bebek tedavisinin en sık yapıldığı nedenlerden birisi” nedeni açıklanamayan infertilite” dediğimiz durumdur. Mevcut tetkiklerin hepsi yapılarak kadına ve erkeğe ait herhangi bir neden bulunamayan bu durumda aşılama tedavisinin yanıt vermemesi ve gebelik elde edilememesi durumunda gidilecek yol tüp bebektir ve gebelik başarısının son derece yüksek olduğu bir durumdur.

Tüp bebek tedavisini gerektiren önemli bir neden de “erkek faktrörü” olarak adlandırdığımız durumlardır. Fertilizasyon için belli sayı- hareket ve şeklide sperm yani erkeğe ait hücre gerekmektedir. Bir ejakülasyonda en az 2 ml semen olmalı ve bu semenin içinde her bir ml de en az 15 milyon sperm bulunmalıdır. Sperm sayısının az olması “Oligozoospermi “olarak adlandırılır ve 5 milyonun üzerinde olduğunda gebelik aşılama ile elde edilebilirken, 5 milyonun altında tüp bebk tedavisi gerekir. Spermin diğer bir özelliği hareketidir. Biz sperm hareketlerini 4’e ayırıyoruz. A,B,C,D olarak. A tipi hareket, ileri ve hızlı hareket demektir. Bu şekilde olan spermler çılgınca hertaraf doğru hızla hareket ederler. B tipi hareket ise ileri ama yavaş hareket demektir. C tipi hareket , yerinde sallanma şeklindedir, ileri değildir. D ise hareketsiz demektir. A ve B tipi hareketin topamı % 32 den fazla olmalıdır sperm örneği verildikten sonra. C ve D tipindeki spermler fertilizasyonda önemsiz spermlerdir, işe yaramazlar. Sperm hareketindeki azalmanın adı “astenoteratozoospermi”dir ve hareketindeki azalma , aşılama yada tüp bebek gerektiren bir durumdur. Diğer  özellik ise spermin şeklidir. Yada başka bir terim olarak morfoloji. Bu özellikle çok zor değerlendirilen bir parametrdir ve klinik önemi çok açık değildir. Spermler şekil olarak 3 bölümden oluşur. Bu bölümler baş, orta kısım ve kuyrukdur. Doğal olarak şekil anomalileride bu 3 kısımda ayrı ayrı olabilir. En önemli anomla bizim için BAŞ anomalileridir. Spermin hemen her şeyi başındadır ve bu nedenle baş anomalilari sık olduğunda döllemede sorun yaşanacaktır ve bu sorunun adı “teratozoospermi”dir. Sıklıkla tüp bebek gerektirir. En önemli tüp bebek gerektiren ve erkeğe bağlı durum ise, semende hiç sperm bulunmamasıdır ve adı Azozoospermidir. Balıça 2 tipi vardır. Tıkayıc ve tıkayıcı olmayan olarak. Tıkayıcı olanlarda, sperm üretimi vardır ama dışarı çıkamamaktadır ve bu durumda üroloji uzmanları tıkanıklığı açarak spermlerin dışarı çıkmasını sağlamakta ve gebelik elde edilebilmekte iken, tıkayıcı olmayanlarda ise sperm bulmak için testislerden bulmak girişimde bulunmaktayız. Burada da 2 olasılık karşımıza çıkmaktadır. Testislerde sperm vardır yada yoktur. 2 şekilde araştırlmaktadır. Bunların adların TESA ve TESE dir. Birincisinde testislerden aspirasyon ile bulunmaya çalışılmakta diğerinde ise testislerden biopsi yapılarak aranmaktadır. Mutlaka tüp bebek gerektiren bir durumdur.
Tüp bebek yaptığımız diğer bir durum “kadındaki yumurta rezervinin kötü olması”dır. Bilinen gerçek, kadında yumurtalık rezervinin yaşla beraber azalmasıdır ve burada kritik yaş 37 dir . hep tüketim içinde olan yumurtalıklar, tüketimlerini 37 yaşından sonra artırırlar ve buna bağlı olarak gebe kalma olasılığı hızla azalmaya başlar. Burada önemli olan nokta bazı kadınlarda bu tüketimin daha erken yaşlarda başlaması ve erken yaşlarda yumurtalık rezervini düşmesidir. Tüp bebek gerektiren bir durumdur ve maalesef tüp bebeğin başarısınında çok yüksek olmadığı bir durumdur.
Bu ana nedenler dışında, “endometriozis, servikal faktörler, ejakülasyon sorunlar vs.. “gibi tüp bebek yaptığımız biçok neden daha vardır.

 
Anasayfa Tüp Bebek Tüp Bebek Kime Yapılır?

İLETİŞİM

UMİ PLAZA
Mudanya Yolu Yeni Karaman Mah.
Sanayi Cad. No: 150 / 38
Osmangazi - Bursa
Tel : (224) 266 00 56
Fax: (224) 266 00 89
E-Mail: guncu@gurkanuncu.org

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.011 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.155 seconds, 2.52 MB
Application afterRoute: 0.190 seconds, 3.32 MB
Application afterDispatch: 0.353 seconds, 6.15 MB
Application afterRender: 0.646 seconds, 7.34 MB

Bellek Kulanımı

7743520

13 sorgu kayıt altına alındı

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1596487318' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'c6deca43980dde322c0a6379ed1a5f63'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'c6deca43980dde322c0a6379ed1a5f63','1596488218','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 101)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 76
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-03 20:56:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-03 20:56:58' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='76'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 101 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 11. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-03 20:56:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-03 20:56:58' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 5
 12. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-03 20:56:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-03 20:56:58' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 13. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri