www.gurkanuncu.org

Prof. Dr. Gürkan UncuDavetli Konuşmalar

1. G.Uncu, E. Erdogan, C. Cengiz. Fetal distres tanısında günlük fetal hareketler

Jinekoloji- Patoloji Kongresi 21 -23 Mayls 1990, Istanbul

Devamını oku...
 

Kitap Bölümleri

1. Uncu G. Gebelik ve Tüberküloz.   Editör:Özyardımcı N. Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozları.
Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 392-400s,1999(ISBN975-6958-06-5 Tk)

Devamını oku...
 

Kitaplar

kitaplar

 
 

Uluslararası Yayınlar

1. Ozerkan K, Aydin G, Koc I, Uncu Y, Uncu G. Menstrual pattern following tubal sterilization. Med Sci Monit. 2010 Apr;16(4):CR197-201. PubMed PMID: 20357719.

Devamını oku...
   
 

Özgeçmiş

1963 yılında Bafra’da doğdum. 1980 yılında Bafra Lisesinden, 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum.

Devamını oku...
 
Anasayfa Gürkan Uncu

İLETİŞİM

UMİ PLAZA
Mudanya Yolu Yeni Karaman Mah.
Sanayi Cad. No: 150 / 38
Osmangazi - Bursa
Tel : (224) 266 00 56
Fax: (224) 266 00 89
E-Mail: guncu@gurkanuncu.org

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.011 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.162 seconds, 2.52 MB
Application afterRoute: 0.198 seconds, 3.32 MB
Application afterDispatch: 0.459 seconds, 6.26 MB
Application afterRender: 0.720 seconds, 7.47 MB

Bellek Kulanımı

7878640

15 sorgu kayıt altına alındı

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1594723620' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9292c3443a8d0fb0e8826b7d64c034eb'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9292c3443a8d0fb0e8826b7d64c034eb','1594724520','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 53)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT *
    FROM jos_sections
    WHERE id = 7
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.access <= 0
    AND s.id = 7
    AND s.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-07-14 11:02:00' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-07-14 11:02:00' )
    ORDER BY cc.title,  a.title
    LIMIT 0, 17
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.access <= 0
    AND s.id = 7
    AND s.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-07-14 11:02:00' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-07-14 11:02:00' )
    ORDER BY cc.title,  a.title
 11. SELECT a.*, COUNT( b.id ) AS numitems, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug
    FROM jos_categories AS a
    LEFT JOIN jos_content AS b
    ON b.catid = a.id
    AND b.state = 1
    AND ( b.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_up <= '2020-07-14 11:02' )
    AND ( b.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_down >= '2020-07-14 11:02' )
    AND b.access <= 0
    WHERE a.section = 7
    AND a.published = 1
    AND a.access <= 0
    GROUP BY a.id
    HAVING numitems > 0
    ORDER BY a.ordering
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 53 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-14 11:02:00' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-07-14 11:02:00' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 5
 14. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-14 11:02:00' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-07-14 11:02:00' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 15. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri